Kul att du också gillar korta beslutsvägar och mycket eget ansvar!

Kort om oss

Vi är Agima, konsultbolaget som är medarbetarägt med visionen om att vara Sveriges mest hållbara samhällsutvecklare. Med lång erfarenhet från uppdrag inom både den offentliga och privata sektorn vet vi hur våra kunders utmaningar och behov ska mötas. Var med och bryt traditionella tankebanor samtidigt som du förenklar, effektiviserar och underlättar samhällsutvecklingen – till fördel för andra.

 

Lava 2023

Om du vill veta mer om oss är du mer än välkommen att besöka oss under Lava. Vår monter finns i Gamla matsalen.

 

Examensarbete på Agima

Funderar du på ditt kandidat- eller examensarbete? I sådant fall kanske vi kan hjälpa till. På Agima ser vi uppsatsskrivningen som en bra möjlighet för både dig och oss. Vi får chansen att lära känna dig och du får en inblick i hur det är att jobba på Agima. Du får gärna ha en idé kring område för din uppsats men vi kan också hjälpa till att utforma ett ämne.

Kontakta vår studentkontakt Mikael Grönkvist om du vill veta mer.

 

Våra medarbetarlöften:

  • På Agima har du stor frihet och möjlighet att forma din egen utveckling och därmed bidra till samhällsutveckling. ​
  • På Agima kan du göra skillnad från dag 1 – du behövs och är central i affärsmodellen. Hos oss är det därför viktigt att du tar ansvar. Vi ger dig tillit och förtroende för dina kundrelationer.​
  • För att vara framgångsrik och trivas hos oss är det viktigt att du delar våra värderingar (Vi utvecklar varandra, Vi utvecklar verksamheter, Vi utvecklar samhället)​
  • Vi arbetar också systematiskt med lärande och utveckling. Kompetenta och bra kollegor är prioriterat på Agima. ​
  • Vi värdesätter gemenskap och att arbeta tillsammans, det ger energi och inspiration. Vi strävar efter att vara minst två i uppdragen både för lärande och trygghet för kunden. Hos oss kommer du att få delta i teamskapande aktiviteter. ​
  • Frihet och balans på riktigt betyder på Agima att du verkligen kan påverka din tid och att vi har förståelse för att livet består av andra saker utöver arbetet. ​
  • På Agima är vi övertygande om att olikheter berikar