Nu är det rätt tid att se över er taxa

Det är en balansgång att utforma kommunala taxor på ett sätt som ger kostnadstäckning utan att medföra alltför stora avgifter som sticker i ögonen på medborgare och kunder.

Agima har hjälpt flera kommuner att revidera sina taxor och det finns en del att tänka på.

  • Hur stor del av verksamheten ska finansieras av intäkter respektive skattemedel?
  • Vilka kostnader har kommunen för handläggning inom olika områden?
  • Vad kostar motsvarande tjänst i grannkommunen?

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om taxor så är det hög tid att ta tag i taxearbetet under våren så att den nya taxan kan tas i bruk nästkommande år. Det kan också uppstå frågor som kräver politiska vägval och därför behöver tidplanen medge tid för politisk förankring.

Under arbetets gång måste de ekonomiska konsekvenserna utredas. Många taxor baseras på erfarenhetsdata om hur mycket tid som handläggning faktiskt tar och här behövs ofta en jämförelse med andra kommuner.

Det är också viktigt att belysa taxorna ur ett kundperspektiv. Är de lätta att förstå och blir kostnaden förutsägbar för medborgaren eller kunden?

Det är med andra ord många frågor som behöver hanteras. Ta kontakt med oss om ni behöver stöd i ert taxearbete!

28 - 03 - 24