Ramavtal med Norrköpings kommun

Agima har signerat ett ramavtal med Norrköpings kommun för att leverera tjänsten som organisationskonsult. Vi har snabbt kommit igång med flera projekt inom flera olika delar av verksamheten där vi tillsammans med kunden genomför verksamhetsanalyser och leder förändringar. Dessa uppdrag är helt i linje med vår vision om att varje dag utveckla samhället till nytta för medborgaren.

Foto: Andreas Åsenheim/Norrköpings kommun

15 - 02 - 24