Så förenklar och använder du Blåljuskollen

Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket som ger stöd till kommuner att samla in, dokumentera och uppdatera geodata med den kvalitet som blåljusaktörer behöver. Utöver fördelarna för blåljusaktörer ser korrekt vägdata till att exempelvis skolskjutsautomatisering och förskoleplacering går rätt till och att kommuner med rätt vägdata kan lämna korrekta underlag för upphandlingar.

I nuläget är det bara ca 18 % av Sveriges kommuner som har genomfört Blåljuskollen. Eftersom flera aktörer upplever att checklistan är svår att fylla i har Agima gett uppdraget åt studenterna Mikaela Johnson och Klara Nordgren att undersöka om all befintlig data i Blåljuskollen är relevant för dess syfte; att blåljusaktörer ska hitta rätt under utryckning. Metoden de använder är att hålla intervjuer med blåljusaktörer, systemleverantörer, Trafikverket och kommuner för att ta reda på vad som faktiskt är kritisk data för att blåljusaktörer ska hitta rätt. 

Arbetet ska bidra till en ökad förståelse och kommunikation sinsemellan de aktörer och myndigheter som är involverade i Blåljuskollen, samt att fler kommuner kan påbörja arbetet med Blåljuskollen. 

Mikaela läser Civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad, inriktning Hållbar samhällsplanering och stadsutformning, KTH.
Klara läser Civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad, inriktning Transport och geoinformatik, KTH.
De gör detta uppdrag som kandidatarbete efter tre års studier.

 

16 - 05 - 24