Så utvecklar du organisationer och ledningsgrupper

Efter valet upplever flera av våra kunder att kraven på skarpare leverans har ökat från den styrande majoriteten. Med genomförda omorganisationer har många kommuner ambitionen att öka takten, arbeta mer effektivt och se frågor i större perspektiv. Men när uppdrag skalas upp och ställer högre krav på befintliga eller nya organiseringar kan det vara en utmaning att ställa om från att vara chef och leda en mindre verksamhet till att arbeta med helheten och leda i ett större och mer komplext perspektiv.

Vi på Agima har stor erfarenhet av att arbeta metodiskt med att få ledningsgrupper i nya organisationer att med gemensam kraft leverera det uppdrag som efterfrågas av medborgare och politik.

Vi bidrar med att utveckla ledningsgrupper över tid med att systematiskt träna förmågor att leda lag mot en större målbild. Agima vill därmed skapa långsiktiga verktyg för att skapa utveckling samtidigt som vardagens utmaningar pågår.

En av våra kunder är nybildade Samhällsutvecklingsförvaltningen i Gislaveds kommun. Deras uppdrag är bland annat att vända befolkningskurvan, skapa attraktivitet och öka tillväxten. Det har ställt höga krav på förvaltningens nybildade ledningsgrupp och Agima har varit en återkommande part i utvecklingsarbetet. Vi har tillsammans med kunden utvecklat ledningsgruppers förmåga och förståelse för hur man kan arbeta tillsammans och därmed nå en större effektivitet.

  • Vi har tagit stora steg i att förstå våra roller och mandat i gruppen. Det har utvecklat gemenskapen i gruppen men framför allt skapat en bättre förståelse för vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Jenny Axelsson, förvaltningschef.

 

18 - 06 - 24