Nyheter

Välkommen Nils Kallerman!

Välkommen Nils Kallerman!

I början av april började Nils Kallerman som konsult på Agimas kontor i Stockholm. Nils ser potentialen i att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen med hjälp av GIS och geodata. Därtill har han gedigen erfarenhet …
Missade du vårt webbinarium om digitala detaljplaner?

Missade du vårt webbinarium om digitala detaljplaner?

Vi vill tacka alla deltagare på vårt webbinarium om digitala detaljplaner. Med 50 deltagare verkar intresset för de här, minst sagt aktuella, frågorna vara högt!  Presentationen från webbinariet finns nu tillgängl…
Agima bjuder in till webbinarium om underhålls- och förnyelseplanering med hjälp av geodata

Agima bjuder in till webbinarium om underhålls- och förnyelseplanering med hjälp av geodata

Hur kan underhålls- och förnyelseplanering av VA-ledningsnät effektiviseras med hjälp av geodata? Branschorganisationen Svenskt Vatten arbetar under våren 2021 med att färdigställa publikationer kring effektivt …
Agima bjuder in till webbinarium om digitala detaljplaner

Agima bjuder in till webbinarium om digitala detaljplaner

Hur kommer de nya lagkraven påverka era arbetsprocesser och informationsflöden?  Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd om redovisning av reglering för nya detaljplaner …
Nya lagkrav för digitalisering av detaljplaner

Nya lagkrav för digitalisering av detaljplaner

De nya lagkravens inträde  Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd om redovisning av reglering för nya detaljplaner samt för planbeskrivningar trädde i kraft den 1 …
Välkommen Mattias Endrédi!

Välkommen Mattias Endrédi!

Den första december började Mattias Endrédi som konsult på Agimas kontor i Stockholm. Med en bakgrund inom samhällsplanering har han goda kunskaper om kommunala processer inom samhällsbyggnad. Han har också er…