Nyheter

Välkommen, Jenny Andersson!

Välkommen, Jenny Andersson!

Jenny Andersson är ny konsult på Agimas kontor i Stockholm. Jenny drivs av att utveckla verksamheter och individer. Hon är en van projekt- och processledare med lång erfarenhet från olika typer av uppdrag inom offentlig…
Välkommen Mary Gomez Ramirez!

Välkommen Mary Gomez Ramirez!

I september fick Stockholmskontoret och Agima en välkommen förstärkning då Mary började hos oss. Mary ska hjälpa oss att ta hand om kontoret och med ekonomifrågor. Varmt välkommen Mary!
Helgens lästips - GIS-baserad kriskommunikation vid skogsbrand

Helgens lästips - GIS-baserad kriskommunikation vid skogsbrand

Under våren skrev Felix Althén Bergman och Evelina Östblom sitt examensarbete på Agima för att avsluta sin civilingenjörsutbildning vid KTH. Arbetet resulterade i en 83 sidor lång rapport som diskuterar h…

Är din kommun på väg att påbörja digitalisering av detaljplaner?

Agima har stor erfarenhet av att leda digitaliseringsprojekt och har kompetens inom bygglov, detaljplaner och GIS. Ditt digitaliseringsarbete arbetsleds på ett resurseffektivt sätt. Du får hjälp med att hitta metoder …
Välkommen, Christoffer Jusélius!

Välkommen, Christoffer Jusélius!

Christoffer Jusélius är ny konsult på Agimas kontor i Stockholm. Christoffer har erfarenhet av projektledning av detaljplaner, bygglovhandläggning och verksamhetsutveckling. Han har erfarenhet från flera stora stadsbygg…
De okända byggrätterna

De okända byggrätterna

Kommuner och fastighetsägare har ofta mängder av outnyttjade byggrätter utan att de har en aning om det. Det handlar inte om att informationen inte finns, utan att den är svårtillgänglig och att det krävs tid och …