Nyheter

Helgens lästips - GIS-baserad kriskommunikation vid skogsbrand

Helgens lästips - GIS-baserad kriskommunikation vid skogsbrand

Under våren skrev Felix Althén Bergman och Evelina Östblom sitt examensarbete på Agima för att avsluta sin civilingenjörsutbildning vid KTH. Arbetet resulterade i en 83 sidor lång rapport som diskuterar h…

Är din kommun på väg att påbörja digitalisering av detaljplaner?

Agima har stor erfarenhet av att leda digitaliseringsprojekt och har kompetens inom bygglov, detaljplaner och GIS. Ditt digitaliseringsarbete arbetsleds på ett resurseffektivt sätt. Du får hjälp med att hitta metoder …
Välkommen, Christoffer Jusélius!

Välkommen, Christoffer Jusélius!

Christoffer Jusélius är ny konsult på Agimas kontor i Stockholm. Christoffer har erfarenhet av projektledning av detaljplaner, bygglovhandläggning och verksamhetsutveckling. Han har erfarenhet från flera stora stadsbygg…
De okända byggrätterna

De okända byggrätterna

Kommuner och fastighetsägare har ofta mängder av outnyttjade byggrätter utan att de har en aning om det. Det handlar inte om att informationen inte finns, utan att den är svårtillgänglig och att det krävs tid och …
Varför vänta till 2022?

Varför vänta till 2022?

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram föreskrifter för detaljplaner. Till skillnad från de tidigare ”allmänna råden” så kommer föreskrifterna att bli bindande. Kommunerna måste därefter använda de …
Gruppchef till Agimas Stockholmskontor!

Gruppchef till Agimas Stockholmskontor!

Du har väl inte missat att vi söker en gruppchef till Agimas Stockholmskontor? Sista ansökningsdag 15 september. Läs mer under Jobba på Agima .