Category: Uncategorized

Så utvecklar du organisationer och ledningsgrupper

Posted on by Markus Ek

Efter valet upplever flera av våra kunder att kraven på skarpare leverans har ökat från den styrande majoriteten. Med genomförda omorganisationer har många kommuner ambitionen att öka takten, arbeta mer effektivt och se frågor i större perspektiv. Men när uppdrag skalas upp och ställer högre krav på befintliga eller nya organiseringar kan det vara en utmaning att ställa om från att vara chef och leda en mindre verksamhet till att arbeta med helheten och leda i ett större och mer komplext perspektiv.

Vi på Agima har stor erfarenhet av att arbeta metodiskt med att få ledningsgrupper i nya organisationer att med gemensam kraft leverera det uppdrag som efterfrågas av medborgare och politik.

Vi bidrar med att utveckla ledningsgrupper över tid med att systematiskt träna förmågor att leda lag mot en större målbild. Agima vill därmed skapa långsiktiga verktyg för att skapa utveckling samtidigt som vardagens utmaningar pågår.

En av våra kunder är nybildade Samhällsutvecklingsförvaltningen i Gislaveds kommun. Deras uppdrag är bland annat att vända befolkningskurvan, skapa attraktivitet och öka tillväxten. Det har ställt höga krav på förvaltningens nybildade ledningsgrupp och Agima har varit en återkommande part i utvecklingsarbetet. Vi har tillsammans med kunden utvecklat ledningsgruppers förmåga och förståelse för hur man kan arbeta tillsammans och därmed nå en större effektivitet.

  • Vi har tagit stora steg i att förstå våra roller och mandat i gruppen. Det har utvecklat gemenskapen i gruppen men framför allt skapat en bättre förståelse för vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Jenny Axelsson, förvaltningschef.

 

Mikael Åberg har börjat på Agima

Posted on by Markus Ek

Vi hälsar Mikael Åberg välkommen till Agima. Mikael är civilingenjör med inriktning mot Jord och Berg och har arbetat i olika roller i stora projekt. Mikael har erfarenhet som entreprenör, beställare och konsult i olika roller både som ledare och chef. Mikaels drivkrafter är kommunikation, samordning och innovation. Detta får han användning av i sina roller som uppdragledare/projektledare. Mikael kommer inledningsvis stödja projektorganisationen för utbyggnaden av nya tunnelbanan och den gula linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

Jan Eriksson är ny på Agima

Posted on by Markus Ek

Med bakgrund som kommundirektör kompletterar Jan Eriksson Agimas kompetens inom kommunal förvaltning. Jan är ett av Agimas nyaste tillskott och Agimas kunder kommer att få möta Jan i uppdrag som coach, interimschef och verksamhetsutvecklare.

Efter två decennier inom det privata näringslivet valde Jan att ta steget över till den offentliga sektorn år 2000. Sedan dess har han varit verksam inom flera kommuner. Han har arbetat som IT-chef, utvecklingschef, kvalitetschef, förvaltningschef och kommundirektör i tre olika kommuner samt VD för en kommunal bolagskoncern.

Hösten 2022 avslutade Jan uppdraget som stadsdirektör i Sundbyberg för att förverkliga en tanke som han haft länge, att bli konsult inom offentlig sektor. Som egen företagare och konsult blev det flera intressanta och roliga uppdrag i kommuner runt om i landet.

– Men att vara ensam konsult var inte riktigt min grej, jag saknade att få jobba i team och ingå i ett större sammanhang, och landade så småningom hos Agima, säger Jan.

På frågan varför han valde just Agima svarar han:

– Agima uppfyller det jag kan önska av ett konsultföretag och arbetsgivare. Vi delar samma värderingar, sätter hållbarhet i främsta ledet och har samma syn på hur vi vill utveckla varandra, verksamheter och samhället. Samtidigt har vi kul ihop och jag stortrivs med mina arbetskamrater.

Skälet till att Jan blivit kvar i den kommunala världen förklarar han så här:

– Det var först flera år efter jag inlett min kommunala bana som jag förstod varför jag uppskattade och trivdes med att arbeta kommunalt. För mig handlar det ytterst om att få bidra till och vara en del i att utveckla och bygga ett samhälle där det finns utrymme för människor att ha en fungerande vardag och ett meningsfullt liv. Där medborgarna ges möjlighet att kunna växa och utvecklas oavsett ålder och bakgrund. Och som konsult med inriktning mot kommuner och regioner så känner jag att jag ges möjlighet att fortsätta med det som drivkraft.

Så förenklar och använder du Blåljuskollen

Posted on by Markus Ek

Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket som ger stöd till kommuner att samla in, dokumentera och uppdatera geodata med den kvalitet som blåljusaktörer behöver. Utöver fördelarna för blåljusaktörer ser korrekt vägdata till att exempelvis skolskjutsautomatisering och förskoleplacering går rätt till och att kommuner med rätt vägdata kan lämna korrekta underlag för upphandlingar.

I nuläget är det bara ca 18 % av Sveriges kommuner som har genomfört Blåljuskollen. Eftersom flera aktörer upplever att checklistan är svår att fylla i har Agima gett uppdraget åt studenterna Mikaela Johnson och Klara Nordgren att undersöka om all befintlig data i Blåljuskollen är relevant för dess syfte; att blåljusaktörer ska hitta rätt under utryckning. Metoden de använder är att hålla intervjuer med blåljusaktörer, systemleverantörer, Trafikverket och kommuner för att ta reda på vad som faktiskt är kritisk data för att blåljusaktörer ska hitta rätt. 

Arbetet ska bidra till en ökad förståelse och kommunikation sinsemellan de aktörer och myndigheter som är involverade i Blåljuskollen, samt att fler kommuner kan påbörja arbetet med Blåljuskollen. 

Mikaela läser Civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad, inriktning Hållbar samhällsplanering och stadsutformning, KTH.
Klara läser Civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad, inriktning Transport och geoinformatik, KTH.
De gör detta uppdrag som kandidatarbete efter tre års studier.

 

Välkommen Ellinor Wardman

Posted on by Markus Ek

Vi hälsar Ellinor Wardman varmt välkommen till oss på Agima. Ellinor är precis färdig civilingenjör från från KTH, där hon har inriktat sig inom Transport och Geoinformatik. På Agima ska Ellinor arbeta inom enheten Data Management och ska bland annat stödja kunderna att kvalitetssäkra och tillämpa sin geodata. Under studietiden har hon haft flera sektionsuppdrag, bland annat mottagningsansvarig. Ellinor har också en lång bakgrund i karate, där hon både elitsatsat och jobbat som instruktör. 

Välkommen Erik Johansson

Posted on by Markus Ek

Vi hälsar Erik Johansson välkommen till oss på Agima. Erik har lång erfarenhet som chef inom socialtjänst samt vård och omsorg. Både för utförarverksamhet i privat såväl som offentlig regi samt inom offentlig förvaltning. Erik har också arbetat som verksamhetsutvecklare och drivit eget företag inom omsorgen under några år. Vi är väldigt glada över att Erik stärker upp oss och teamet som fokuserar på kunddriven socialtjänst. Erik inleder med att stödja Norrtälje kommun som interimschef.

Nu är det rätt tid att se över er taxa

Posted on by Markus Ek

Det är en balansgång att utforma kommunala taxor på ett sätt som ger kostnadstäckning utan att medföra alltför stora avgifter som sticker i ögonen på medborgare och kunder.

Agima har hjälpt flera kommuner att revidera sina taxor och det finns en del att tänka på.

  • Hur stor del av verksamheten ska finansieras av intäkter respektive skattemedel?
  • Vilka kostnader har kommunen för handläggning inom olika områden?
  • Vad kostar motsvarande tjänst i grannkommunen?

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om taxor så är det hög tid att ta tag i taxearbetet under våren så att den nya taxan kan tas i bruk nästkommande år. Det kan också uppstå frågor som kräver politiska vägval och därför behöver tidplanen medge tid för politisk förankring.

Under arbetets gång måste de ekonomiska konsekvenserna utredas. Många taxor baseras på erfarenhetsdata om hur mycket tid som handläggning faktiskt tar och här behövs ofta en jämförelse med andra kommuner.

Det är också viktigt att belysa taxorna ur ett kundperspektiv. Är de lätta att förstå och blir kostnaden förutsägbar för medborgaren eller kunden?

Det är med andra ord många frågor som behöver hanteras. Ta kontakt med oss om ni behöver stöd i ert taxearbete!

Datainsamling hos Trafikverket

Posted on by Markus Ek

Visste du att Agima bistår Trafikverket med projektledning och specialistkompetens inom geodesi i projektet Cirrus som pågår 2023-2025? Projektet handlar upp och driver insamling av laserdata och 360-bilder på det nationella järnvägsnätet. Insamlade data kommer att användas i automatiserade analyser och för inventering genom digitala platsbesök. Syftet är att effektivisera underhållsverksamheten och stärka Trafikverket som tillgångsförvaltare genom ny teknik och innovativa metoder.

Processutveckling hos
Nacka vatten och avfall

Posted on by Markus Ek

Vi har hjälpt VA-enheten hos Nacka vatten och avfall med att få en stärkt processorientering. För att få nöjda medarbetare och kunder behövs ett ett funktionellt tillvägagångssätt gällande processorientering eftersom detta innebär att ett tydligt och resurseffektivt arbetssätt kan tillämpas. Det är definitivt grundpelare i alla välfungerande organisationer. En effekt efter ett arbete med processer inom avdelningar, är att en gemensam förståelse och konsensus kan nås gällande alla delar och bidra till en ökad helhetssyn för alla inblandade parter.

Vi inledde samarbetet med att klargöra hur processarbetet utförs i nuläget. När det var tydligt fortsatte vi sedan att skapa en relevant målbild för arbetet och även definiera syftet med en ökad processorientering.

Att får arbeta och utvecklas tillsammans med våra kunder är en av våra största drivkrafter på Agima. Arbetet vi gjort tillsammans här går helt i paritet med vår vision om att vara en bidragande kraft i utvecklingen av hållbara verksamheter, och i förlängning skapa välfungerande och välmående samhällen.

Välkommen Maria Christofi

Posted on by Markus Ek

Vi säger hej till vår nya kollega Maria Christofi. Maria brinner för en kundfokuserad service med digitalisering som grund och ett tillitsbaserat ledarskap. Hon räknas idag som en av de främsta experterna på kundservice och kundkommunikation i Sverige efter att ha varit med och byggt upp flera framgångsrika kundservicefunktioner. Därför är det extra kul att hon nu kommer med i våra nya enhet inom Kund- och medborgarservice. Välkommen Maria!