Author: Markus Ek

Välkommen Maria Christofi

Posted on by Markus Ek

Vi säger hej till vår nya kollega Maria Christofi. Maria brinner för en kundfokuserad service med digitalisering som grund och ett tillitsbaserat ledarskap. Hon räknas idag som en av de främsta experterna på kundservice och kundkommunikation i Sverige efter att ha varit med och byggt upp flera framgångsrika kundservicefunktioner. Därför är det extra kul att hon nu kommer med i våra nya enhet inom Kund- och medborgarservice. Välkommen Maria!

Ramavtal med Norrköpings kommun

Posted on by Markus Ek

Agima har signerat ett ramavtal med Norrköpings kommun för att leverera tjänsten som organisationskonsult. Vi har snabbt kommit igång med flera projekt inom flera olika delar av verksamheten där vi tillsammans med kunden genomför verksamhetsanalyser och leder förändringar. Dessa uppdrag är helt i linje med vår vision om att varje dag utveckla samhället till nytta för medborgaren.

Foto: Andreas Åsenheim/Norrköpings kommun

Välkommen Mattias Diener

Posted on by Markus Ek

Vi hälsar Mattias Diener välkommen till oss! Mattias är äventyraren som gillar utmaningar såväl på fritiden som i jobbet. Han har lång erfarenhet inom stora infrastrukturprojekt och av att arbeta i alla skeden av projektcykeln i olika roller. Engagerad och brinner för ledarskap och att utveckla projektgrupper.

Vår lösning resulterade i en
välfungerande IT-support

Posted on by Markus Ek

Agima fick uppdraget att genomföra en förstudie för att ta fram ett förslag på en framtida IT-supportorganisation för en mellanstor kommun.

Den existerande supportorganisationen hade många involverade med otydlig fördelning vilket även innebar en otydlighet gentemot kommunens medarbetare och också en oklar ansvarsfördelning för de inblandade aktörerna.

Två förslag på IT-organisation presenterades som bägge syftade till att klargöra ansvaret och tydliggöra kontaktvägarna:

    1. 1. En intern serviceorganisationen som ansvarar för första linjens support. De skulle ta hem supporten och bygga upp den nödvändiga kompetensen med egen personal.
  1. 2. Att upphandla en extern leverantör som ska hantera första linjens-support. De ska säkerställa att existerande avtal uppfylls samt säkerställa vilka gränssnitt som finns. Kommunen valde detta alternativ och beslutade sig för att fortsätta arbetet och upphandla en extern leverantör.

Ett förslag till handlingsplan utifrån beslutet togs även fram av Agima.